24 sierpnia, 2016

regulamin

Regulamin korzystania z serwisu fotokalendarze.com.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem  fotokalendarze.com.pl  jest:

findunited.com
z siedzibą w Dębicy przy ulicy Skłodowskiej 10 , 39-200 Dębica
NIP PL8722022423
REGON 691582739

oddział w Prudniku ul.Słowicza 2a 48-200 Prudnik

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Dębicy pod numerem 10104/05.

Zwanej dalej jako „administrator” lub „drukarnia”.

inne miejsca prowadzenia działalności to :
ul.Słowicza 2a , 48-200 Prudnik .
1.2 Serwis dostępny jest pod adresem www.fotokalendarze.com.pl
1.1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu online.
b) zasady przyjmowania zamówień.
c) zasady dotyczące zarządzania danymi klienta.
d) warunki reklamacji.
e) odpowiedzialność.

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu  (zwanego dalej jako „system online”) oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin. Regulamin obowiązuje również przy zamówieniach składanych za pośrednictwem adresu e-mail drukarni.

2.2 Aby utworzyć konto w systemie online należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie.

2.3 Do składania zamówień nie jest konieczne posiadanie konta w systemie online.

2.4 Likwidacja konta klienta w systemie online może zostać wykonana  przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub na prośbę klienta.

3. Zamówienia

3.1  Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

3.2 Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez drukarnię. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu nastepujących warunków:
– należy wgrać plik do odpowiedniego zamówienia
– dokonać płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem, kartą kredytową”);

3.3 Zamówienia w systemie online można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane do godz. 13 są traktowane są jako złożone w danym dniu roboczym, po godz. 13 – jako złożone w dniu następnym.

3.4 Terminy  realizacji na zamówienia standardowe (dostępne w systemie online) będą realizowane zgodnie z terminami przypisanymi do poszczególnych produktów drukarni.
Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu online będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.5 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta lub od otrzymania akceptacji danych przygotowanych przez drukarnię. W przypadku zamówień nietypowych termin realizacji uzgadniay jest indywidualnie z klientem.

3.6 Zamówienia dostarczane są do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, za których działanie drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.  Reklamacje dotyczące przesyłek

należy składać bezpośrednio w firmie realizującej dostawę posługując się numerem przesyłki .
3.7 Ceny podane w systemie są cenami brutto ( zawierają 23% podatku VAT)
3.8 w przypadku przydzielenia stałego rabatu przez drukarnię, cena finalna uwzględniająca przyznany dla klienta indywidualny rabat aktualizuje się w momencie dodania danego produktu do koszyka.
3.9 w przypadku korzystania z odroczonych płatności od nieterminowo regulowanych zobowiązań drukarnia naliczać będzie odsetki umowne w wysokości 4-krotności oprocentowania kredytu lombardowego NBP.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient posiadający zrealizowane zamówienie.

4.2 Zgłaszając reklamację klient powinien posługiwać się loginem używanym do logowania w systemie online oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować, podając dodatkowo dane zamawiającego, lub inne dane po których można będzie zidentyfikować klienta oraz zlecenie.

4.3 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.4 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.5 Reklamacje można złożyć pisemnie : 48-200 Prudnik, ul. Słowicza 2a, za pośrednictwem systemu online, logując się do panelu zamówień oraz wybierając odpowiednie zamówienie którego reklamacja dotyczy- klikjąc „zareklamuj” przy danym zleceniu, lub  za pośrednictwem poczty elektronciznej : info@drukarnia-prudnik.pl  , osobiście : 48-200 Prudnik, ul.Słowicza 2a, jak również w każdej innej prawnie dozwolonej formie.

4.6 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni licząc od momentu zgłoszenia.

4.7 W przypadku żądania wymiany reklamowanego zamówienia, zamawiający zobowiązany jest do zwrotu 100% otrzymanego zamówienia.

4.8 Reklamacje wad kolorystycznych będą rozpatrywane jedynie w przypadku wczesniejszego zamówienia płatnego wydruku próbnego przez zamawiającego – reklamacja taka będzie rozpatrywana na podstawie danych kolorystycznych z proofa oraz gotowej wydrukowanej pracy.
4.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego a w przypadku kiedy stroną jest konsument – Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
5. Materiały do druku

5.1 Drukarnia nie odpowiada za treści zawarte w materiałach  przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić wykonania zlecenia.

5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty treści w materiałach dostarczonych przez klienta

5.3 Wszystkie przesłane przez klientów materiały, przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją druku drukarni.

5.4 W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta ze specyfikacją drukarni klient zostanie poinformowany o konieczności ich poprawy. Wówczas czas realizacji zlecenia jest liczony od momentu otrzymania zaakceptowanych przez klienta poprawnych i zgodnych ze specyfikacją druku Drukarni danych.

5.5 Na życzenie klienta drukarnia może odpłatnie dokonać korekty plików pod względem poprawności technicznej obejmującej :

a) poprawienie przygotowanych spadów w pracy.
b) zgodność pracy z paletą kolorystyczną CMYK.
c) poprawność przygotowania pracy z wzorem falcowania.
d) poprawność przygotowanego formatu pracy .
e) zgodność pracy z przygotowanym przez klienta wykrojnikiem.
f) sprawdzenie obecności overprintów.
g) dorobienie spadów (jeśli to możliwe)

5.6 Wszystkie dokonywane przez drukarnię korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.

5.7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

6. Zakres odpowiedzialności

6.1 Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści.
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, w których nie były dokonywane korekty przez drukarnię na zlecenie zamawiającego.
c) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe.
d) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.
e) Drukarnia nie odpowiada za jakość usług firm kurierskich;
f) Drukarnia nie odpowiada za terminowość przekazywania środków pieniężnych pomiędzy bankiem klienta a systemem Płatności.pl, dotpay.pl lub innego, którego klient używał w celu dokonania płatności w systemie online.

6.2 oferta prezentowana w serwisie online nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu .

8. Prawa autorskie.

Zawartość strony internetowej www.drukarnia-online.net jest chroniona przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
Prawa do serwisu online należą do firmy findunited.com.
Wszelkie pobieranie, kopiowanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony serwisu online bez zgody właściciela jest zabronione.
Wszelkie projekty wykonane przez drukarnie pozostają własnością drukarni – zamówienie druku z projektu wykonanego przez drukarnię nie jest jednoznaczne z zakupem projektu. wszelkiego rodzaju wykorzystywanie projektów przygotowanych przez drukarnie bez zgody drukarni będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.

powyższy regulamin obowiązuje przy składaniu zamówień drogą elektroniczną przez system online lub inne dostępne kanały komunikacji elektronicznej. Klient składając zamówienie oświadcza iż zapoznał się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuje.
Informacja dot. cookies
Nasza strona zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki itp.
Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie. Serwis wykorzystuje cookies, które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili serwis w celach statystycznych.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej